Xop-PE-Foam

Xop-PE-Foam

PE được sử dụng làm bao bao bì, giảm độ rung, và cách nhiệt.