túi khí cách nhiệt

túi khí cách nhiệt

Túi khí cách nhiệt được cấu tạo bởi màng nhôm nguyên chất bề mặt xử lý ô xi hóa phủ lên lớp nhựa chứa túi khí đảm bảo hoàn hảo tính năng cách nhiệt