tấm tiêu âm

Tấm tiêu âm

Tấm tiêu âm đáp ứng nhu cầu giải pháp âm thanh và tính thẩm mỹ cao.