Cách đặt loa hội trường

Cách đặt loa hội trường

Một hội trường đạt tiêu chuẩn được đánh giá dựa trên nhiều yếu tố, đặc biệt là mặt xử lý âm thanh. Ngoài việc xử lý tiêu âm hội trường thì cách đặt loa sao cho âm thanh được truyền đi tốt nhất cũng là yếu tố quan trọng quyết định tới sự thành công […]

Share