Cao su non dạng cuộn

Cao su non dạng cuộn

Cao su non dạng cuộn là một trong hai loại kích thước đặc thù của cao su non. Cao su non dạng cuộn dài từ 50-100 md tạo điều kiện cho các bên khi thi công các công trình lớn. Cao su non dạng cuộn do có cấu trúc dài, không bị đứt đoạn nên […]

Share