Quy định mua hàng

Cám ơn Quý khách hàng đã tin tưởng mua hàng tại Vật Liệu AK. Dưới đây là quy định mua hàng chung của công ty:

AK-quy-dinh-ban-hang1