GO TIEU AM DUC HOA AK HT

GO TIEU AM DUC HOA AK HT

Gỗ tiêu âm đục hoa AK-HT (trái tim) vân sồi