GO TIEU AM DUC HOA AK H1

GO TIEU AM DUC HOA AK H1

Gỗ đục hoa AK-HH1 (hoa bướm 1) vân xoan đào