Giấy bạc hình quả trám

Giấy bạc hình quả trám 1 mặt bạc cách nhiệt, chống nóng

Giấy bạc hình quả trám

Giấy bạc hình quả trám

Để xem báo giá sản phẩm, vui lòng click vào Báo giá giấy bạc cách nhiệt