Mút xốp PE-OPP một mặt bạc (PO1)

Mút xốp PE-OPP một mặt bạc (PO1)

Mút xốp PE-OPP một mặt bạc (PO1)