Báo giá túi khí Cát Tường

Báo giá túi khí Cát Tường

Báo giá túi khí cách nhiệt Cát Tường BÁO GIÁ TÚI KHÍ CÁT TƯỜNG Tháng 05/2015 STT Quy cách sản phẩm ĐVT Đơn giá (VNĐ) 1 Túi khí Cát Tường A1- Một mặt nhôm- Kích thước: 1,55m x 40m- Dạng cuộn m2 23,000 2 Túi khí Cát Tường A2- Hai mặt nhôm- Kích thước: 1,55m x […]

Share